Trung tâm giáo dục

Bài 1 : ÔN TỔNG QUÁT 01. H. Con người được Thiên Chúa dựng nên thế nào? (61) T. Con người được Thiên Chúa dựng nên giống hình ảnh Ngài, nghĩa là có khả năng nhận biết và yêu mến cách tự do Đấng tạo dựng nên mình. 02. H. Được Thiên Chúa ban cho sự sống và phẩm giá cao quý như vậy, chúng…
Xem thêm