Thông Báo Học Phí 2016

Trung Tâm Giáo Dục Đền Thánh Mẹ Dâng Con, Corona


Kính thưa quý vị phụ huynh học sinh:

Trường Giáo Lý và Việt Ngữ Đền Thánh Mẹ Dâng Con, Corona xin thông báo cùng quý vị phụ huynh học sinh chi tiết về Niên khóa 2016 – 2017.

Sau đây là những điều cần thiết để ghi danh nhập học:

  •  Ngày Khai Giảng Niên Khóa 2016 – 2017 Chúa Nhật, Ngày 11 Tháng 9 Năm 2016.
  • Hồ sơ ghi danh cần có: Đơn xin nhập hoc, Ký tên Bản Cam Kết, Giấy Chứng Nhận Rửa Tội
    (nếu phụ huynh đã nộp rồi thì không cần phải nộp lại.
  •  Chỉ nhận học sinh từ 6 tuổi trở lên.
  • Thời Gian Ghi danh: sau Thánh Lễ thứ bảy 7:00 tối & sau Thánh Lễ Chúa Nhật 9:30 sáng.
“Hạn chót ghi danh: Ngày 14/8/2016 ”
“Ghi danh sau ngày 14/8 sẽ phạt 20%”

Học Phí: $60/ mỗi em/ mỗi lớp                          Tiền ăn: $60
Lớp GL9 (TS2) và Thêm Sức: $100