Nội Quy

Nội Quy

Nội Quy Trung Tâm Giáo Dục Đền Thánh Mẹ Dâng Con, Corona nhắm mục đích hướng dẫn một số điều cần thiết liên quan đến việc Giáo Dục các em học sinh, liên hệ với Quí Phụ Huynh và các Giáo Chức.
Nội Quy, nhờ đó, khuyến khích sự học tập, tạo một môi trường tốt và đào luyện các em nên những Kitô Hữu nhiệt thành, và những ngưởi hữu dụng cho Xã Hội.

Trách nhiệm Học Sinh:

01. Vào học đúng giờ: Lúc 9:00 AM Chúa Nhật.
02. Luôn mặc quần áo sạch sẽ và kín đáo, đầu tóc gọn gàng. Nếu mặc đồng phục Thiếu Nhi Thánh Thể,
phải bỏ áo trong quần, đeo khăn quàng theo ngành.
03. Khi đi học, phải mang sách vở, bút giấy, và bài làm (homework).
04. Luôn tôn trọng Ban Điều Hành, các Giáo Viên, và Bạn Bè.
05. Không nói chuyện trong giờ học, không la ó, gây mất trật tự trong lớp học.
06. Không được nói tục. Không đánh nhau. Không lấy đồ đạc của người khác.
07. Không sử dụng điện thoại di động, hoặc các loại trò chơi điện tử trong giờ sinh hoạt, giờ học
và đặc biệt trong Thánh Lễ.
08. Không ra khỏi lớp khi chưa có phép của Giáo Viên.
09. Không xả rác, vẽ và viết lên bàn, ghế, hay vách tường.
10. Không ăn uống hoặc nhai kẹo cao su trong lớp. Tuyệt đối không được hút thuốc trong khuôn viên Nhà Thờ.
Luôn giữ gìn Thánh Đường sạch sẽ.
11. Không được mang lửa, súng ống, hoặc đồ vật bén nhọn nguy hiểm tới khuôn viên Nhà Thờ.
12. Hằng tuần, mỗi học sinh cần tham dự Thánh Lễ Chúa Nhật, học Giáo Lý, học Việt Ngữ,
và Sinh Hoạt Thiếu Nhi Thánh Thể.
13. Cần tham gia tích cực trong lớp, chăm chỉ học bài, và hỏi Giáo Viên khi chưa hiểu rõ bài.

Trách Nhiệm Phụ Huynh:

01. Phụ huynh đưa con em đến Trường GL lúc 8:50 AM sáng, các Lớp bắt đầu đúng 9:00 AM sáng Chúa Nhật.
Xin kiểm điểm đầy đủ sách vở, đồng phục chỉnh tề trước khi đưa con em đi học.
02. Phụ huynh phải đến Văn Phòng để điền đơn xin phép khi các em cần nghỉ học, hoặc cần về sớm.
03. Các em đến lớp 10 phút sau hiệu chuông reo, sẽ kể là đến trễ. Ba (3) lần trễ học,
kể là vắng mặt một (1) ngày học.
Vắng mặt (3) ngày học trong niên khóa các em sẽ không được lên lớp.
04. Khi học sinh làm mất sách Giáo Khoa, phụ huynh phải mua sách lại cho con em.
05. Trường GL không chịu trách nhiệm khi học sinh tự ý rời khỏi khuôn viên Nhà Thờ trong giờ Lễ,
giờ học hoặc giờ sinh hoạt thiếu nhi.
06. Phụ Huynh cần đón con em về đúng giờ.
Sau giờ tan học, Trường GL sẽ không chịu trách nhiệm về con em của quý vị.
07. Một học sinh vi phạm kỷ luật ba lần, Trung Tâm sẽ liên lạc với Phụ Huynh để tìm cách giúp các em.
08. Phụ Huynh luôn nhắc nhở con em giữ quy định của nhà Trường,
thường xuyên quan tâm khuyến khích con em học hành, siêng năng chỉ dẫn làm bài tập ở nhà và ký nhận.
09. Phụ huynh có con em theo học tại Trường GL/VN cần tự nguyện giúp nhà Trường ít nhất một (1) lần
(cho mỗi học sinh) trong một năm học, cũng như tham gia những sinh hoạt của Hội Phụ Huynh.
10. Vì tính cách Giáo Dục hỗ tương, Phụ huynh cần có mặt với con em mình trong
Nghi Thức Khai Giảng và Bế Giảng, cùng các em tham dự Thánh Lễ đầu năm và cuối năm học.

Cha Giám Đốc:  LM. Nguyễn Huy Châu, CMC                                          Ban Giảng Huấn Đền Thánh
Cha Phó:             LM. Trương Thịnh Đạt, CMC                                                         Lê Văn Truyền

Ngày 11 Tháng 9 Năm 2016

 

POLICY

Shrine of Presentation Education Center
The policy of Shrine of Presentation Education Center provides essential guidelines to enhance Student’s education and Parent/Teacher involvement. These rules and regulations encourage a good environment, enhance learning, cultivate students to become fervent Christians, and improve social usefulness.

Student Obligations:
01. Be in class on time: Sunday morning by 9:00 AM.
02. Always wear clean clothes, discreet, neat hair. With Eucharistic Youth uniforms,
must tuck your shirt in your trousers, wearing scarf according to designated branch.
03. Bring all required books, notebooks, pen, pencil, and homework to class.
04. Always respect the members of Executive Board, teachers, and Friends.
05. Does not talk, scream, or cause disturbance in the classroom.
06. Do not use improper language, fight with each other. Do not take other people’s belongings.
07. Do not use of cell phone or any electronic devices, no text messaging, use of ear phone,
playing games /music in class and especially during Mass.
08. Do not leave class without permission of the Teacher.
09. Do not litter, draw and write on the tables, chairs or walls.
10. Do not eat, drink or chew gum in class. Absolutely no smoking in the church premises.
Always maintain a neat and clean the church environment.
11. Do not bring fire, firearms, or sharp and dangerous objects to classroom or on church premises.
12. Every week, each student should attend Sunday Mass, attend catechesis,
attend course of Vietnamese Language, and the Eucharistic Youth Activities.
13. Active participation in class, study hard, participates in conversation,
and appropriately asks questions as needed.

Parent Obligations:

01. Parents must bring their child to school on Sunday in the morning by 8:50 AM; all classes begin on time
at 9:00 AM. Please check to ensure your child(ren) has books, and uniforms before bringing them to school.
02. Parents must come to school office to fill out a permission form
when your child(ren) is absent or needs excuse to leave early.
03. Student arrive in the classroom 10 minutes after the bell rang is considered tardy. Three (3) tardy counts
as one absence. If your child(ren) have three (3) absences in a year,
Your child(ren) will not be allowed to promote to the next level.
04. Once the students lost his/her textbooks, parents much buy replacement books for their child(ren).
05. Shrine of Presentation is NOT responsible for child(ren) leaving the parish premises during Mass,
study hours or Eucharistic activities.
06. Parents need to pick up their child(ren) immediately after class. Once classes are done,
the parish has no responsibility for your child(ren).
07. A student has three violations of policy, the staff notifies parents of their child misbehavior,
and parents must collaborate with staff to find a way to improve the student performance.
08. Parents are responsible to remind students to follow School’s rules and regulations, encourage their
children’s education, and diligently assist in their homework, sign and submit the homework.
09. Parents must volunteer to assist the teacher at least one (1) time a year for each child as well as participate
in the activities of Parents and Teachers Association.
10. To Support the students and Shrine of Presentation, it is best and necessary for parents to be present
in the Opening and Closing Ceremonies, and with their children, attending Mass on the first date
and last date of school year.

Pastor:           Rev. Nguyễn Huy Châu, CMC                                                   Shrine of Presentation Education Center
Vice Pastor:  Rev. Trương Thịnh Đạt, CMC                                                                        Lê Văn Truyền

Sept. 11, 2016