Hội Bà Mẹ Công Giáo

HỘI CÁC BÀ MẸ CÔNG GIÁO

 

Ý tưởng thành lập Hội Các Bà Mẹ Công Giáo được mạnh nhờ vào năm 1850 tại thành phố Lille nước Pháp.

Khi một số các Bà Mẹ quyết định mỗi ngày đọc một kinh dâng lên Đức Mẹ Đồng Trinh có ý giao phó con cái mình dưới bàn tay bảo trợ vạn năng của Đức Mẹ.

Đến năm 1856, Đức Giáo Hoàng Piô IX công nhận và cho phép lập thành Tổng Hội. Trụ sở trung ương của Hội được đặt tại Dòng Đức Mẹ Sion ở Paris. Từ đó, Hội phát triển chẳng những trong các địa phận Công giáo ở Pháp mà lan ra khắp các nước trên toàn cầu.