Giờ Lễ – Chương Trình Mục Vụ

 

THÁNH LỄ:
Ngày thường: 7:00 sáng Sau Thánh Lễ, lần hạt Mân Côi và Chầu Thánh Thể
Thứ Bảy:         7:00 tối (Thánh lễ Chúa Nhật)
Chúa Nhật:     9:30 sáng và 12:30 trưa

BÍ TÍCH:
Rửa Tội: Chúa Nhật đầu tháng sau Thánh Lễ 9:30. Xin làm đơn và nộp tại
Văn Phòng Đền Thánh 2 tuần trước ngày rửa tội

 

tiec-ly