Cộng Đồng Công Giáo Việt Nam Corona
     thuộc Giáo Xứ Thánh Maria Madalena
1775 S. Main St., Corona CA 92882-4961, 951-737-4125

THÁNH LỄ:
Ngày thường, từ thứ Hai đến thứ Bẩy
– 7:00 sáng:  Sau Thánh Lễ có lần hạt & chầu Thánh Thể
Lễ cuối tuần
– Thứ Bẩy: 7:00  tối
– Chúa Nhật: 9:30 sáng   và 12:30 trưa

 

Đền Thánh Mẹ Dâng Con, Cộng Đoàn Công Giáo Việt Nam thuộc Giáo Xứ Thánh Maria Mađalena, Corona, CA. Giáo Phận San Bernardino, nhằm phụng thờ Thiên Chúa, và tôn kính Đức Trinh Nữ Maria qua việc sốt sắng cử hành các Bí Tích, sống và loan truyền Lời Chúa, thực thi việc Truyền Giáo và công việc bác ái theo trong ngôn ngữ Việt Nam, theo truyền thống của Giáo Hội và văn hóa Việt Nam.

BÍ TÍCH:
Rửa tội:  Chúa Nhật đầu tháng, sau Lễ 9:30 sáng. Xin lấy đơn và nộp lại văn phòng Đền Thánh 2 tuần trước ngày rửa tội.
Giải tội:  30 phút trước Lễ chiều thứ Bảy và sáng Chúa Nhật.
Hôn phối:  Gặp Cha Giám Đốc 6 tháng trước ngày cưới.
Xức dầu:  Xin liên lạc với văn phòng Đền Thánh.

LIÊN LẠC:
dtmedangcon@gmail.com
– LM. G. Baotixita Đinh Viết Luận, CRM 417-483-1673 (Cha Giám Đốc)
– LM. Phanxicô Salasio Tạ Tân Văn, CRM 720-401-7226 (Cha Phó)
– LM. Giuse Thân Như Hữu, CRM 951-317-3911
– LM.Basilio Đoàn Quang Diệm, CRM 951-642-2114

– Ông Nguyên (Chủ tịch HĐ Mục Vụ) 951-277-9123
– Anh Truyền, (Chủ tịch HĐ Tài Chánh) 951-279-4762
– Anh Tân, (Trưởng ban Phụng Vụ) 951-427-3514
– Anh Lộc (Phụng Vụ) 951-359-1617
– Anh Quân (Đoàn Liên Minh TT) 714-908-6942
– Chị Kim Oanh (Hội Các Bà Mẹ CG) 951-742-9324
– Anh Truyền (Trưởng ban Giáo Dục) 951-279-4762
– Chị Michelle (TNTT) 951-335-6925

Chương trình trong tháng

Dec. 02 – Thứ Nhất mùa Vọng
Dec. 08 – Lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội
Dec. 09 – Thứ Hai mùa Vọng
Dec. 12 – Lễ Đức Mẹ Guadalupe
Dec. 16 – Thứ Ba mùa Vọng
Dec. 23 – Thứ Bốn mùa Vọng
Dec. 24 – Lễ Vọng Chúa Giáng Sinh
Dec. 25 – Đại Lễ Giáng Sinh
Dec. 30 – Lễ Thánh Gia
Jan. 01 – Lễ Đức Maria Mẹ Thiên Chúa
Jan. 06 – Lễ Hiển Linh / Lễ Ba Vua
Jan. 13 – Lễ Chúa Giêsu chịu phép rửa
Feb. 02 – Đức Mẹ Dâng Chúa trong Đền Thánh

Thanh-Gia

Trong Tháng

< 2019 >
November
  • No Events