Cộng Đồng Công Giáo Việt Nam Corona
     thuộc Giáo Xứ Thánh Maria Madalena
1775 S. Main St., Corona CA 92882-4961, 951-737-4125

THÁNH LỄ:
Ngày thường, từ thứ Hai đến thứ Bẩy
– 7:00 sáng:  Sau Thánh Lễ có lần hạt & chầu Thánh Thể
Lễ cuối tuần
– Thứ Bẩy: 7:00  tối
– Chúa Nhật: 9:30 sáng   và 12:30 trưa

 

Đền Thánh Mẹ Dâng Con, Cộng Đoàn Công Giáo Việt Nam thuộc Giáo Xứ Thánh Maria Mađalena, Corona, CA. Giáo Phận San Bernardino, nhằm phụng thờ Thiên Chúa, và tôn kính Đức Trinh Nữ Maria qua việc sốt sắng cử hành các Bí Tích, sống và loan truyền Lời Chúa, thực thi việc Truyền Giáo và công việc bác ái theo trong ngôn ngữ Việt Nam, theo truyền thống của Giáo Hội và văn hóa Việt Nam.

 

» CHƯƠNG TRÌNH SẮP TỚI

BÍ TÍCH:
Rửa tội:  Chúa Nhật đầu tháng, sau Lễ 9:30 sáng. Xin lấy đơn và nộp lại văn phòng Đền Thánh 2 tuần trước ngày rửa tội.
Giải tội:  30 phút trước Lễ chiều thứ Bảy và sáng Chúa Nhật.
Hôn phối:  Gặp Cha Châu 6 tháng trước ngày cưới.
Xức dầu:  Xin liên lạc với văn phòng Đền Thánh.

LIÊN LẠC:
dtmedangcon@gmail.com
– LM. Giuse M. Thân Như Hữu, CRM 951-317-3911
– LM.Tôma M. Nguyễn Huy Châu, CRM 417-793-2710
– LM. Phanxicô Salasio M. Tạ Tân Văn, CRM 417-270-7203

– Ông Nguyên (Chủ tịch HĐ Mục Vụ) 951-277-9123
– Anh Truyền, (Chủ tịch HĐ Tài Chánh) 951-279-4762
– Anh Tân, (Trưởng ban Phụng Vụ) 951-427-3514
– Anh Lộc (Phụng Vụ) 951-359-1617
– Anh Quân (Đoàn Liên Minh TT) 714-908-6942
– Chị Kim Oanh (Hội Các Bà Mẹ CG) 951-742-9324
– Anh Truyền (Trưởng ban Giáo Dục) 951-279-4762
– Chị Michelle (TNTT) 951-335-6925

Chương trình sắp tới

** Phát đơn ghi danh Giáo Lý Việt Ngữ, từ bây giờ đến ngày 13 tháng 8, 2017
Aug 03 – 06 Ngày Thánh Mẫu Missouri lần thứ 40
Aug 06 CN-Lễ Chúa Hiển Dung
Aug 13 CN-Hạn chót ghi danh lớp Giáo Lý / Việt Ngữ
Aug 15 T. Ba-Đức Mẹ Lên Trời
Aug 29 T. Ba-Thánh Gioan Tẩy Giả bị trảm quyết
Sep 08 T. Sáu-Sinh Nhật Đức Mẹ
Sep 10 CN-Khai Giảng trường Giáo Lý / Việt Ngữ
Và có Thánh Lễ 12:30 trưa trở lại
Sep 15 T. Sáu-Đức Mẹ sầu bi
Sep 29 T. Sáu-Tổng Lãnh Thiên Thần Micae, Gabriel,
Raphael
Oct 25 CN-Rước Kiệu Đức Mẹ Mân Côi
Nov 01 T. Tư-Lễ các Thánh
Nov 02 T. Năm-Lễ các Linh Hồn
Nov 21 T. Ba-Đức Mẹ Dâng Mình
Nov 23 T. Năm-Lễ Tạ Ơn
Nov 24 T. Sáu-Thánh Tử Đạo Việt Nam
Nov 26 CN-Chúa Kitô Vua
Dec 08 T. Sáu-Đức Mẹ Vô Nhiễm
Dec 25 T. Hai-Giáng Sinh
Dec 31 CN-Lễ Thánh Gia Thất

Thanh-Gia

Trong Tháng

< 2017 >
Tháng Tám 28 - Tháng Chín 03
 • 28
  No events
 • 29
  No events
 • 30
  No events
 • 31
  No events
 • 01
  No events
 • 02
  No events
 • 03
  No events