Cộng Đồng Công Giáo Việt Nam Corona
     thuộc Giáo Xứ Thánh Maria Madalena
1775 S. Main St., Corona CA 92882-4961, 951-737-4125

THÁNH LỄ:
Ngày thường, từ thứ Hai đến thứ Bẩy
– 7:00 sáng:  Sau Thánh Lễ có lần hạt & chầu Thánh Thể
Lễ cuối tuần
– Thứ Bẩy: 7:00  tối
– Chúa Nhật: 9:30 sáng   và 12:30 trưa

 

Đền Thánh Mẹ Dâng Con, Cộng Đoàn Công Giáo Việt Nam thuộc Giáo Xứ Thánh Maria Mađalena, Corona, CA. Giáo Phận San Bernardino, nhằm phụng thờ Thiên Chúa, và tôn kính Đức Trinh Nữ Maria qua việc sốt sắng cử hành các Bí Tích, sống và loan truyền Lời Chúa, thực thi việc Truyền Giáo và công việc bác ái theo trong ngôn ngữ Việt Nam, theo truyền thống của Giáo Hội và văn hóa Việt Nam.

Thư mời tháng 5, Mẹ Muôn Hoa

BÍ TÍCH:
Rửa tội:  Chúa Nhật đầu tháng, sau Lễ 9:30 sáng. Xin lấy đơn và nộp lại văn phòng Đền Thánh 2 tuần trước ngày rửa tội.
Giải tội:  30 phút trước Lễ chiều thứ Bảy và sáng Chúa Nhật.
Hôn phối:  Gặp Cha Châu 6 tháng trước ngày cưới.
Xức dầu:  Xin liên lạc với văn phòng Đền Thánh.

LIÊN LẠC:
dtmedangcon@gmail.com
– LM. Giuse M. Thân Như Hữu, CMC 951-317-3911
– LM.Tôma M. Nguyễn Huy Châu, CMC 417-793-2710
– LM. Nobertô M. Trương Thịnh Đạt, CMC 417-270-7203

– Ông Nguyên (Chủ tịch HĐ Mục Vụ) 951-277-9123
– Anh Truyền, (Chủ tịch HĐ Tài Chánh) 951-279-4762
– Anh Tân, (Trưởng ban Phụng Vụ) 951-427-3514
– Anh Lộc (Phụng Vụ) 951-359-1617
– Anh Quân (Đoàn Liên Minh TT) 714-908-6942
– Chị Kim Oanh (Hội Các Bà Mẹ CG) 951-742-9324
– Anh Truyền (Trưởng ban Giáo Dục) 951-279-4762
– Chị Michelle (TNTT) 951-335-6927

Chương trình sắp tới

Mar. 25 Cộng Đoàn Xưng Tội, sau Lễ 7:00 tối
Apr. 04 Cộng Đoàn Tĩnh Tâm, sau Lễ 7:00 tối
Apr. 13 Thứ Năm Tuần Thánh có Lễ 7:00 tối, sau Lễ có kiệu TT
Apr. 14 Thứ Sáu Tuần Thánh có Lễ 6:30 tối
Apr. 15 Thứ Bảy Vọng Phục Sinh có Lễ 8:30 tối
Apr. 16 Chúa Nhật – Đại Lễ Phục Sinh
May 7 Bế Giảng Trường Giáo Lý, Việt Ngữ
May 20 Thứ Bảy, Khai Mạc Ngày Mẹ
May 21 Chúa Nhật, Ngày Mẹ Muôn Hoa
May 28 Rước Lễ Lần Đầu – Lễ 12:30 trưa
Chú Ý: Sau ngày 28 cho đến ngày 10 tháng 9, KHÔNG CÓ Lễ 12:30 trưa
June 18 Lễ Mình và Máu Thánh Chúa 9:30 sáng (Bổn Mạng LMTT)
June 23 Lễ Thánh Tâm Chúa 9:30 sáng

Thanh-Gia

Trong Tháng

< 2017 >
February
  • No Events