Cộng Đồng Công Giáo Việt Nam Corona
     thuộc Giáo Xứ Thánh Maria Madalena
1775 S. Main St., Corona CA 92882-4961, 951-737-4125

THÁNH LỄ:
Ngày thường, từ thứ Hai đến thứ Bẩy
– 7:00 sáng:  Sau Thánh Lễ có lần hạt & chầu Thánh Thể
Lễ cuối tuần
– Thứ Bẩy: 7:00  tối
– Chúa Nhật: 9:30 sáng   và 12:30 trưa

 

Đền Thánh Mẹ Dâng Con, Cộng Đoàn Công Giáo Việt Nam thuộc Giáo Xứ Thánh Maria Mađalena, Corona, CA. Giáo Phận San Bernardino, nhằm phụng thờ Thiên Chúa, và tôn kính Đức Trinh Nữ Maria qua việc sốt sắng cử hành các Bí Tích, sống và loan truyền Lời Chúa, thực thi việc Truyền Giáo và công việc bác ái theo trong ngôn ngữ Việt Nam, theo truyền thống của Giáo Hội và văn hóa Việt Nam.

BÍ TÍCH:
Rửa tội:  Chúa Nhật đầu tháng, sau Lễ 9:30 sáng. Xin lấy đơn và nộp lại văn phòng Đền Thánh 2 tuần trước ngày rửa tội.
Giải tội:  30 phút trước Lễ chiều thứ Bảy và sáng Chúa Nhật.
Hôn phối:  Gặp Cha Châu 6 tháng trước ngày cưới.
Xức dầu:  Xin liên lạc với văn phòng Đền Thánh.

LIÊN LẠC:
dtmedangcon@gmail.com
– LM. Giuse M. Thân Như Hữu, CMC 951-317-3911
– LM.Tôma M. Nguyễn Huy Châu, CMC 417-793-2710
– LM. Nobertô M. Trương Thịnh Đạt, CMC 417-270-7203

– Ông Nguyên (Chủ tịch HĐ Mục Vụ) 951-277-9123
– Anh Truyền, (Chủ tịch HĐ Tài Chánh) 951-279-4762
– Anh Tân, (Trưởng ban Phụng Vụ) 951-427-3514
– Anh Lộc (Phụng Vụ) 951-359-1617
– Anh Quân (Đoàn Liên Minh TT) 714-908-6942
– Chị Kim Oanh (Hội Các Bà Mẹ CG) 951-742-9324
– Anh Truyền (Trưởng ban Giáo Dục) 951-279-4762
– Chị Michelle (TNTT) 951-335-6927

Chương trình sắp tới

Nov. 01 Lễ các Thánh
Nov. 21 Lễ Mẹ Dâng Mình
Nov. 24 Lễ Tạ Ơn và các Thánh Tử Đạo VN
Dec. 04 Lễ Tạ Ơn Tu Sửa Đền Thánh lúc 9:30 sáng
Dec. 08 Lễ Mẹ Vô Nhiễm
Dec. 10 Cộng Đoàn xưng tội Mùa Vọng lúc 8:00 giờ tối (sau Lễ 7:00 tối)
Dec. 11 Giáo Lý/Việt Ngữ tĩnh tâm và xưng tội
Dec. 24 Lễ Vọng Giáng Sinh lúc 9:00 tối
Dec. 25 Lễ Chúa Giáng Sinh lúc 11:00 sáng
Jan. 01 Lễ Mẹ Thiên Chúa

Thanh-Gia

Trong Tháng

< 2017 >
January 11
  • 11
    No events